Sepetin    0 0,00₺
Alışveriş sepetiniz boş!

Satış ve Garanti Sözleşmesi

Satış ve Garanti Sözleşmesi

Satış Sözleşmesi
1. Taraflar
1.1 Satıcı

Uzman Yapı Market / uzmanyapimarket.com
Ali Fuat Cebesoy Mah., 9125/6 Sok., No:45A, Karabağlar, İzmir, Türkiye

1.2 Alıcı
Ad, Soyad, Ünvan:_______ ______, _________
T.C. Kimlik numarası:_____________
Adres:_____________
Telefon:___________
E-mail:______@______

1.3 Ürünün Özellikleri
Ürün adı - Adet - Satış Bedeli

---------------------------------------

1.4 Ürünün Tüm Vergiler Dahil Teslim Fiyatı
Ürünlerin Toplam Fiyatı:______ TL
Ürünlerin Toplam Vergisi (KDV):_______ TL
Toplam Kargo Ücreti:________ TL
Toplam Teslim Fiyatı:________ TL

2. Konu
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait www.uzmanyapimarket.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, sözleşmenin madde 1.3 ve 1.4 te içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.uzmanyapimarket.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

3. Ürünün teslimi, sözleşmenin ifa yeri ve teslim şekli
Ürün, ALICI`nın teslimini talep etmiş olduğu XXX adresinde kargo şirketi yetkilisi marifetiyle, XXX isimli kişiye teslim edilecektir.

4. Teslimat masrafları ve ifası
Teslimat masrafları ALICI`ya aittir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI`ya aittir. Teslim anında ALICI`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICIya aittir. Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI`nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, ürünü siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı bir nüshasının SATICI`ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICInın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5. Alıcının beyan ve taahütleri
ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICIya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır, fatura iade edilmelidir. Fatura aslı gönderilmezse ALICIya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır. Ürünün tesliminden sonra ALICIya ait kredi kartının ALICInın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcıya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde Satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICIya aittir. Ayrıca ALICI, ALICI'nın gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICIya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.

6. Satıcının beyan ve taahhütleri
Satıcı, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, ALICIdan başka bir kişi/ kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/ kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, ALICInın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren ürünü geri almayı taahhüt etmektedir. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 7 (yedi) gün içinde ürün bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Ürünü 7 (yedi) gün içinde iade alır. Satıcı, haklı gerekçelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICIya eşit kalite ve fiyatta ürünü tedarik edebilir. Satıcı ürünün teslimi ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICIya bildirir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/ veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde Ödenen bedel ve varsa belgeler 7 (yedi) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerden, arızalı veya bozuk olan ürünler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır.

7. Sözleşmeye konu ürünün özellikleri
Ürünün Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/ Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.uzmanyapimarket.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

8. Ürünün peşin fiyatı
Ürünün peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur.

9. Vadeli fiyat
Ürünün satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı, fatura içeriğinde mevcuttur.

10. Faiz
Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda taksit sayısı uzmanyapimarket.com tarafından belirlenir ve komisyon oranları banka kredi kartı türüne göre değişiklik gösterebilir. Satış fiyatı bu oranlara göre belirlenmektedir. ALICI, çalıştığı bankaya karşı 12. madde hükmünce sorumludur.

11. Peşinat tutarı
Ürünün peşinat tutarı, fatura içeriğinde mevcuttur.

12. Ödeme planı
Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

13. Cayma hakkı
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürün, 14. madde hükümleri çerçevesinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.uzmanyapimarket.com web sitesinde ALICI tarafından kabul edilmiş olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI ya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7(yedi) gün içinde ürün bedeli ALICI ya iade edilir ve 7 (yedi) günlük süre içinde ürün iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, ALICI ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

14. Cayma hakkı kullanılamayacak ürünler
Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, hızlı bozulan ve son kullanma tarihi geçen ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca, her türlü yazılım ve programların, medya ürünlerinin (DVD, DIVX, VCD, CD, MD, BLUE-RAY, vb.), bilgisayar ve sarf malzemelerinin (toner, kartuş , şerit, vb.), kozmetik ürünlerinin cayma hakkı çerçevesinde iade edilebilmesi için ambalajının hiç açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olması şarttır. Elektrik ve elektronik otomobil ürünleri ambalajından çıkartılarak denenmiş, kullanılmış olanlar ve ambalajı yeniden satılabilirlik özelliğini kaybetmiş olanlar ürünler iade edilemez. 

15. Temerrüt hali ve hukuki sonuçları
ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICIdan talep edebilir ve her koşulda ALICI nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

16. Yetkili mahkeme
İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICInın ve Satıcının Yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

17. Yürürlülük
Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

17. Fiyatlar
uzmanyapimarket.com sitesinde bulunan ürünlerin fiyatları 0 (sıfır) TL. ile belirtilmiş ise, stoklarımızda bulunmadığını göstermek içindir.


18. Ürün görseli

Sitemizde bulunan bazı ürünlerin resimleri temsilidir. Ürünlerin tercihi görüntüleri hakkında intiba oluşması maksadıyla eklenmiştir. Bu sebeple site üzerindeki görsel ile gönderilen üründe farklılıklar olabilmektedir.


Taraflar
Satıcı: uzmanyapimarket.com - Uğur Altungöller- Ali Fuat Cebesoy Mah., 9125/6 Sok., No:45A, Karabağlar, İzmir, Türkiye

Alıcı: _______________

Tarih:__________________

 

Garanti Sözleşmesi

1- Ürünler 1 yıl garantilidir. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri ALICI tarafından karşılanacaktır.
2- Garantiye girmeyen ürünler Yan sanayi ve orjinal olanlar şunlardır,
2.1-Kullanılmış, ambalajından çıkarılmış elektronik ve elektrikli ürünler, 
2.2-Güvenlik kapağı açılmış antifrize, temizlik ve bakım ürünleri ile madeni yağ ürünleri,
2.3-Yağ kaçağı olmuş(patlamış) süspansiyon amortisörleri,
2.4-Her türlü rulman ürünleri,
2.5-Kullanıcı hatasından kaynaklanan tüm ürünler garanti kapsamına girmez.

Uzman Yapı Market © 2023 - Tüm Hakları Saklıdır.Altyapı Ve Web Tasarım: Öğretmen Tasarım E-Ticaret Sistemleri